Büyük destek için başvurular başladı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) 164 milyon 706 bin avro hibe vereceği süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimi proje başvuru işlemleri 1 Mart 2018 tarihi itibariyle başladı.

Büyük destek için başvurular başladı
banner200

TKDK, IPARD programı kapsamında süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimi alanlarında yaklaşık 165 milyon avro hibe desteği verecek. hibe desteği almak isteyen girişimciler için proje başvuru işlemleri 1 Mart'ta başlayacak.

İŞTE PROJE BAŞVURU İŞLEMLERİYLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

KIRMIZI ET ÜRETİMİ

- IPARD Programı'yla kırmızı et sektöründe nasıl işletmeler hedefleniyor?

Yatırımların tamamlanmasıyla kırmızı et üretimi sektöründe 30-250 baş sığır veya 10-50 manda ya da 100-500 koyun veya keçi hayvan kapasitesi aralığında Avrupa Birliği (AB) standartlarında tesislerin kurulması hedefleniyor.

- Yatırımcıda aranan nitelikler nelerdir?

Başvuru sahibi, çiftçi kayıt sistemine veya hayvan kayıt sistemine kayıtlı olmalı, vergi sistemine kayıtlı olmalı ve ödenmemiş vergi, sosyal güvenlik borcu bulunmamalı, 65 yaşından büyük olmamalıdır. Ayrıca, ziraat ve veterinerlik vb. alanlarda diploma sahibi olmalı veya tarım ya da ilgili alanlarda 3 yıl çalışma deneyimine sahip olmalıdır.

- Bu girişim için vatandaşın cebinde ne kadar sermaye olmalı? Ne kadar hibe verilecek?

Sektör en az 5 bin, en fazla 1 milyon avro üzerinden desteklenmektedir. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), yukarıda belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla bu yatırım tutarlarının yüzde 40'ı ile yüzde 60'ı arasındaki tutarı hibe olarak sunmaktadır. Girişimci öncelikle yatırım harcamalarını kendi imkânlarıyla yapacak, sonrasında söz konusu hibeyi TKDK'dan alacaktır. Kendi imkânlarının yetersiz olması durumunda TKDK'nın protokol imzaladığı Türkiye'nin önde gelen 20 bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin uygun kredi desteklerinden faydalanabilmektedirler..

Hibe kapsamında yer alan harcamalar nelerdir?

AB'nin aday ve potansiyel aday ülkeler için oluşturduğu Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı kapsamında sektöre yönelik ahır, idari bina yapımı gibi yapım işleri, balya makinesi, otomatik yemleme sistemi gibi makine ekipman alımı, mimarlık mühendislik ve iş planı hazırlığı gibi harcamaları içeren genel harcamalar ve görünürlük harcamaları hibe kapsamında yer alıyor.

- Hibe kapsamında yer almayan harcamalar nelerdir?

Canlı hayvan alımı, mazot, yem, arazi ve mevcut binaların satın alınması, her türlü kira gideri, ikinci el makine ekipman alımı, işletme giderleri, tüm vergiler, bakım ve amortisman giderleri, sigorta giderleri, para ve diğer cezalar, banka ücretleri, döviz masrafları, kambiyo kayıpları, yapılan ayni katkılar hibe kapsamına girmeyen harcamalardır.

KANATLI ETİ ÜRETİMİ

Kanatlı eti sektöründe yatırımın tamamlanmasıyla nasıl işletmeler hedefleniyor?

Yatırımların tamamlanmasıyla kanatlı eti üreten işletmeler sektöründe en az 5 bin, en fazla 50 bin broyler veya en az bin, en fazla 8 bin hindi ya da en az 350, en fazla 3 bin kaz kapasite aralığında Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygun işletmelerin kurulması hedefleniyor.

Kanatlı eti üreten işletmeler sektöründe “broyler” başvurularında kapasite artırımı içermeyen aktif mevcut işletmeler Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) hibelerinin uygulama illerinde destek kapsamındadır. Yalnızca Erzincan, Sivas ve Elazığ'da yeni işletmeler de destek kapsamındadır.

Hindi ve kaz kapsamında yapılacak başvurularda yeni ve mevcut işletmeler (kapasite artırımı dahil) tüm uygulama illerinde destek kapsamında olmaya devam etmektedir.

- Bu girişim için vatandaşın cebinde ne kadar sermaye olmalı? Ne kadar hibe verecek?

Broyler ve hindi sektörleri için en az 5 bin avro, en fazla 500 bin avro, kaz sektörü ise en az 5 bin avro, en fazla 250 bin avro üzerinden desteklenmektedir. Hibe oranı yüzde 40-60 arasında değişmektedir. Yatırımcı proje büyüklüğü ve gereklilikleri yanında, öncelikle proje kapsamındaki harcamaları kendisi finanse ederek sonrasında IPARD hibesini alacağını dikkate alarak bütçeyi oluşturmalıdır.

Öz kaynakların yetersiz olduğu durumlarda, yani başvuru sahibinin yatırımı gerçekleştirecek parasının olmadığı durumlarda banka kredisi kullanılabilmektedirler. TKDK öz kaynak sıkıntısı yaşayan ve kredi kullanmayı planlayan yatırımcılar için Türkiye'nin önde gelen 20 bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile protokol imzalamıştır. Söz konusu protokolle her banka Avrupa Birliği'nin (AB) aday ve potansiyel aday ülkeler için oluşturduğu Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı'ndan faydalanacaklar için faiz ve komisyon indirimleri, yatırım süresince geri ödeme yapılmaması gibi kolaylıklar sunmaktadır.

- Kanatlı eti sektörüne girecek ve TKDK hibesi almayı düşünen girişimcilerde aranan şartlar nelerdir?

Başvuru sahiplerinin vergi sistemine kayıtlı olması, devlete ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik borçlarının bulunmaması, 65 yaşından büyük olmaması gibi şartlar bulunuyor. Kanatlı eti üreten işletmeler sektörüne yapılacak başvurularda, başvuru sahiplerinin çiftçi kayıt sistemine ya da hayvan kayıt sistemine kayıtlı olması koşulu var. Ayrıca, başvuru sahibinin mesleki yeterlilik koşulunu sağlaması da gerekmektedir.

Başvuru koşulları hakkında detaylı bilgiler TKDK resmi internet sitesinde (www.tkdk.gov.tr) yayımlanan başvuru çağrı rehberinde yer almaktadır.

YUMURTA ÜRETİMİ

- IPARD Programı'yla yumurta üretimi sektöründe nasıl işletmeler hedefleniyor?

Avrupa Birliği'nin (AB) aday ve potansiyel aday ülkeler için oluşturduğu Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı'yla en az 20 bin, en fazla 100 bin yumurta tavuğu kapasiteli, yumurta üretiminde aktif olan, tesislerinde ve ekipmanlarında yenileme ihtiyacı bulunan veya tesislerini yerleşim bölgelerinden uzak bir alana taşımak isteyen mevcut işletmeler hedefleniyor.

- Bu girişim için vatandaşın cebinde ne kadar sermaye olmalı? Ne kadar hibe verilecek?

İlgili sektör en az 5 bin en fazla 1 milyon avro üzerinden desteklenmektedir. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), yukarıda belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla bu yatırım tutarlarının yüzde 50'si ile 60'i arasındaki tutarı hibe olarak vermektedir. Ancak, yatırımcı öncelikle yatırım harcamalarını kendi imkânlarıyla yapacak, sonrasında söz konusu hibeyi TKDK'dan alacaktır. Kendi imkânlarının yetersiz olması durumunda Kurumun anlaşmalı olduğu Türkiye'nin önde gelen 20 bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin uygun kredi desteklerinden faydalanabilmektedir.

- İşin yapılışı sırasında mazot, yem, makine vb. destek veriliyor mu?

Avrupa Birliği'nin (AB) aday ve potansiyel aday ülkeler için oluşturduğu Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı, canlı hayvan, mazot, yem gibi üretim sürecinde kullanılan girdilere yönelik bir destek içermemektedir. Yapım işleri, makine ekipman alımı, mimarlık mühendislik ve iş planı hazırlığı gibi harcamaları içeren genel harcamalar ve görünürlük harcamaları yer alıyor.

- Sektöre yatırım düşünen yatırımcılarda aranan genel şartlar nelerdir?

Hibe verilen her sektörde olduğu gibi yumurta sektöründe de kapsamlı olarak aranan şartlar var. Başvuru sahiplerinin vergi sistemine kayıtlı olması, devlete ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik borçlarının bulunmaması, başvuru sahibinin 65 yaşından büyük olmaması gibi ölçütler bulunuyor. Bu sektörde yapılacak başvurularda, başvuru sahiplerinin çiftçi kayıt sistemi ya da hayvan kayıtlı olması gerekliliği var. Ayrıca, başvuru sahibinin mesleki yeterlilik koşulunu sağlaması gerekmektedir.

Başvuru koşulları hakkında detaylı bilgiler internet sitesinde yayımlanan ilgili sektöre ait başvuru çağrı rehberinde yer almaktadır.

SÜT ÜRETİMİ

- IPARD Programı'yla süt sektöründe nasıl işletmeler hedefleniyor?

Avrupa Birliği'nin (AB) aday ve potansiyel aday ülkeler için oluşturduğu Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı'yla süt sektöründe 10-120 sağmal inek veya 5-50 manda veya 50-500 sağmal koyun veya keçi kapasite aralığında Avrupa standartlarında tarımsal işletmelerin kurulması amaçlanıyor.

- Bu girişim için vatandaşın cebinde ne kadar sermaye olmalı? Ne kadar hibe verecek?

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) süt üretimini en az 5 bin en fazla 1 milyon avro üzerinden desteklemektedir. Hibe oranı yüzde 40-70 arasında değişmektedir. Yatırımcı, proje büyüklüğü ve gereklilikleri yanında, öncelikle proje kapsamındaki harcamaları kendisi finanse ederek sonrasında hibesini alacağını dikkate alarak bütçeyi oluşturmalıdır.

BU SEKTÖRE YATIRIMDA TKDK HİBESİ ALMAK İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

Hibe verilen her sektörde olduğu gibi süt sektöründe de kapsamlı olarak aranan şartlar var. Başvuru sahiplerinin vergi sistemine kayıtlı olması, devlete ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik borçlarının bulunmaması, başvuru sahibinin 65 yaşından büyük olmaması gibi ölçütler bulunuyor. Süt sektörüne yapılacak başvurularda, başvuru sahiplerinin çiftçi kayıt sistemi ya da hayvan kayıt sistemine kayıtlı olması şartı var. Ayrıca, başvuru sahibinin mesleki yeterlilik koşulunu sağlaması gerekmektedir.

Başvuru koşulları hakkında detaylı bilgiler resmi internet sitesinde (www.tkdk.gov.tr) yayımlanan başvuru çağrı rehberinde yer almaktadır.

PROJE BAŞVURULARI 1 MART-5 NİSAN'DA

TKDK belli dönemlerde proje başvuruları için çağrı ilanına çıkıyor. Şu anda da böyle bir çağrı dönemi var. Proje başvuruları 1 Mart-5 Nisan'da yatırım yapılması düşünülen ildeki TKDK il koordinatörlüğünce kabul edilecek.

42 İL HİBE KAPSAMINDA

Hibe kapsamında Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat olmak üzere toplam 42 şehir bulunuyor.

SATIŞ, PAZARLAMA VE VETERİNER DESTEĞİ VAR MI?

Bu sektörde satış, pazarlama ve veteriner desteği bulunmamaktadır.

MALİYET VE HARCAMALAR İÇİN FATURA VEYA FİŞ ŞARTI VAR MI?

Yatırımcı tüm harcamalarını IPARD Sözleşmesi'ni imzaladıktan sonra yapmalı ve bunları faturayla belgelendirmelidir. Faturalar TKDK'ya sunulduktan sonra hibe ödeniyor.

İŞİN SÜRECİNİ KİM DENETLEYECEK?

Denetleme süreci TKDK uzman personeli tarafından gerçekleştirilmektedir. Yatırımın tamamlanmasından sonraki 5 yıllık dönemde yatırım izlenmektedir.

YATIRIM YAPMAK İSTEYENLER NASIL BİR YOL İZLEMELİDİR?

TKDK resmi internet adresinde (tkdk.gov.tr) bulunan başvuru çağrı rehberinden, TKDK il koordinatörlüklerinden bilgi edinilebilir. Ayrıca, soruları için 444 8535 TKDK Yardım Masası hattına ve info@tkdk.gov.tr'ye ulaşabilirler.

TARIMDANHABER

YORUM EKLE
banner151

banner251