Bir yatırımcı iki defa destek alabilir mi? Kırsal kalkınma destekleriyle ilgili önemli açıklama

Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Genel Meclisi Mart ayı ilk toplantısında gündeme getirilen bir yatırımcıya iki defa destekleme verildiği ve projenin ikiye bölünerek aynı kişiye destekleme ödemesi yapılacağı iddiasının gerçekle bağdaşmadığı bildirildi. 

Bir yatırımcı iki defa destek alabilir mi? Kırsal kalkınma destekleriyle ilgili önemli açıklama
banner200

Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Edirne İl Genel Meclisi'nin Mart ayı ilk toplantısında Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi programı ile ilgili İl Müdürlüğü hakkında yer alan ithamlarla ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğu belirtilerek şöyle denildi:

"Tarım ve Orman Bakanlığınca doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alınarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal ve hayvansal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi ve kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması amacıyla kırsal kalkınma projelerine destek verilmektedir.

Programın 13. Etabı ile ilgili olarak Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ doğrultusunda İlimizde toplantılar düzenlenerek yatırımcılar program hakkında bilgilendirilmiştir. Program kapsamında 29 proje başvurusu yapılmış olup, Vali Yardımcısının Başkanlığındaki İl Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan proje değerlendirmeleri sonucunda, tebliğ ve uygulama esaslarına göre uygun hazırlanmayan 9 proje elenmiş, 20 Proje Bakanlığa gönderilmiş ve Bakanlıkça 19 adet proje destekleme almaya hak kazanmıştır.

19 adet proje içerisinde 16 adet Ekonomik Yatırım, 3 adet Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımı olup, projeler için Bakanlığımızca toplam 14 milyon 697 bin 626,98 TL hibe desteği verilecektir.

Bakanlığımızca programdan yararlanmaya hak kazanan yatırımcıların listesinin Müdürlüğümüze bildirilmesini müteakip Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi tebliğinin “Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması bölümünde anıldığı üzere; Kesinleşen değerlendirme sonuçları Genel Müdürlükçe il müdürlüklerine yazılı olarak bildirilir. Ayrıca hibe desteğine hak kazanan başvuru sahiplerine ait proje numaraları “www.tarimorman.gov.tr” internet sitesinde yayımlanarak ilan edilir. İl müdürlükleri kendilerine iletilen sonuçları, başvuru sahiplerine on gün içerisinde tebliğ eder.” Hükmüne istinaden ilgililere tebligat yapılmıştır. Görüldüğü üzere İl Müdürlüğümüz tarafından hibe desteklemesi ödemesine hak kazanan kişilerin isim listesinin yayımlanması gibi bir zorunluluk veya mevzuat hükmü bulunmamaktadır.

Ancak İl Genel Meclisinin isim listesine ilişkin talep yazısına istinaden ve yükümlülüğümüz olmadığı halde kamuoyunun aydınlatılması amacıyla isim ve firma listesi Müdürlüğümüz internet sitesinde paylaşılmış ve İl Genel Meclisine yazı ile bildirilmiştir.

İDDİALAR GERÇEKLE BAĞDAŞMAMAKTA

Yine söz konusu İl Genel Meclis toplantısında yer alan konuşmalarda bir yatırımcıya iki defa destekleme verildiği ve projenin ikiye bölünerek aynı kişiye destekleme ödemesi yapılacağı iddiası gerçekle bağdaşmamaktadır. Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı 13. Etap çerçevesinde 2 adet koyunculuk işletmesine hibe desteği verilecek olup bu yatırımcılar birbirinden farklı firma ve kişilerdir. Ayrıca bu yatırımcılar tüm yatırım şatlarını eksiksiz sağlamaktadırlar.

13. Etap kapsamında yeni ağıl yapımı için hibeye esas proje üst limiti tüzel kişiler için 2 milyon 500 bin TL, gerçek kişiler için ise 1 milyon 250 bin TL olup, KDV hariç proje tutarının %50'sine hibe yoluyla destek verilmektedir.

Destekleme almaya hak kazanan bahse konu birinci firma Elhira Tarım Hayvancılık İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti., Lalapaşa İlçesi Hacıdanişment Köyünde 1.000 Başlık Damızlık Koyun İşletmesi yapacaktır. Proje toplam tutarı 2 milyon499 bin 250 TL olup, 1 milyon 249 bin 625 TL yatırımcı tarafından karşılanacak, 1 milyon 249 bin 625 TL ise Bakanlığımızca hibe olarak verilecektir.    

Diğer hak sahibi ise Abdülhamit Abdullah olup, Lalapaşa İlçesi Çallıdere Köyünde 5.000 Küçükbaş Kapasiteli Damızlık Besi İşletmesi yapacaktır. Proje toplam tutarı 12 milyon 226 bin 400 TL 'dır. Bu proje için yatırımcımız 10 milyon 976 bin 400 TL ayni katkı (hibeye esas proje üst limiti olan 1 milyon 250 bin TL üzeri) ve 625bin TL'da % 50 yatırımcı katkısı olmak üzere toplam 11 milyon 601 bin 400 TL harcama yapacaktır. Sonuç olarak proje kapsamında yatırımcıya Bakanlığımızca 625 bin TL hibe olarak verilecektir.

Proje kapsamında inşaat ve makine ekipman alımları tamamlandıktan ve yerinde tespitler yapıldıktan sonra hibe ödemeleri yapılmaktadır.

Tarım ve hayvancılığın gelişmesi, ilimiz için iyi bir istihdam kaynağı olan kırsal kalkınma yatırımlarının önemi ve İl Müdürlüğümüz çalışmaları tüm kamuoyunca bilinmekte olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

TARIMDANHABER

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2020, 13:59
YORUM EKLE
banner151

banner251