Toplantıya İl Müdürü Ahmet Haşim KESKİN, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ramazan ÇELİK ve ildeki arıcılar katıldı.

Toplantıda Arıcılık Kayıt Sistemi, destekleme ve güncellemeleri hakkında bilgiler verilerek, ilin arıcılığının mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri ele alındı. Karaman Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu uzmanlarınca da TKDK tarafından arıcılığa verilen hibe ve destekler hakkında bilgiler verildi. Toplantı arıcılardan gelen soruların cevaplandırılması ile sona erdi.